Forever Living Products i założenia

W 2006 roku urzędowo przedsiębiorstwo Forever Living Products włączyła formalny program ustabilizowanego rozwoju ekologicznego, po to by istnieć w tej sferze jeszcze lepszymi. Zilustrowany Environmental Management System Forever zameldowano do certyfikacji w międzynarodowym kanonie ISO 14000 i od samego początku co roku ów certyfikat aktywuje. FLP scharakteryzował 2 okręgi, w jakich dąży do polepszenia: 1) wytwarzanie odpadów, 2) odzyskiwanie odrzutów. Od kiedy Forever wprowadził nadzorowanie liczebnośći odpadów zredukowano o połowę, a recykling zwiększono dwukrotnie z 26% do 61%. Pomimo takiego sukcesu firma ta w dalszym ciągu poprawia się w tym obszarze i buduje przed sobą nowe cele. Jeśli chodzi o efektywność w forever liivng productszmianie CO2 w tlen, dwadzieścia krzewów aloesowych Forever równają się jednemu drzewu. Na foreverowskich plantacjach rośnie przeszło 40 milionów krzaków Aloe Vera, co znaczy, że aloesowe plantacje Forever filtrują Ziemię z 2 milionów ton CO2 każdego roku!

Tags: ,

Comments are closed.